Mia Meijer

Taal in al zijn uitdrukkingsvormen fascineert me. Lezen, schrijven, zingen. 
Van jongsaf aan heb ik dat gedaan.
Na mijn pensionering als lerares Nederlands en Creatief Schrijven heb ik het Citatenmuseum opgericht (zie www.citatenmuseum.nl
en speel ik met groepen Het Citatenspel. Ook geef ik nog steeds schrijfworkshops. 
Fotograferen is ook een passie van mij. Ik combineer ze soms met gedichten of citaten. 
Tijdens de Coronaperiode heb ik citaten over dat onderwerp gecombineerd met bijpassende door mij gemaakte foto’s. 
Hieronder een selectie:

Weg met de ouderdom!

De ouderdom kwam door de achterdeur naar binnen
Onuitgenodigd, stiekem, veel te vroeg
Met al zijn kwalen wou de grijsaard haar beminnen
Hij greep haar bij de knie. Dat was genoeg

“Artrose”, zei hij mijmerend, “Om te beginnen.
En zet de bril nou maar eens op die je nooit droeg
Ook op je bloeddruk zal ik wel wat verzinnen
En ga nou maar wat minder naar de kroeg”

“Ik wil je niet!”, riep zij, “Je bent abuis!
Kom over ’n jaar of wat maar weer terug!”
‘De ouderdom komt met gebreken”, zei hij bot

Ze smeet hem door de voordeur uit het huis
Daar stond ze in de opening, met rechte rug
Tot nader order ging de deur op slot

Mia Meijer