Frank Durand

25 Jaar geleden ben ik als autodidact met beeldhouwen begonnen en heb ik me uiteindelijk los van cultuurmaatstaven uit de kunstwereld, ontwikkeld tot de beeldhouwer wie ik nu ben.Met eenvoud als basiskenmerk, zowel abstract als figuratief en niet zelden met de natuurlijke schoonheid van de vrouw als leidmotief. Daarbij maak ik gebruik van verschillende, harde steensoorten, die variëren van albast tot marmer.

De laatste 13 jaar heb ik mijn kennis en ervaringen die ik in mijn atelier ‘De Beeldhouwwerkplaats’ successievelijk heb opgedaan, mogen delen met een grote, steeds groeiende groep cursisten.  In december 2020 heb ik m’n atelier in goed overleg mogen overdragen aan mijn opvolgster. Daarmee is een vaak intensieve, maar ook mooie episode uit m’n leven afgesloten.

Zodoende geniet ik inmiddels met volle teugen van een nieuwe levensfase, waarin het beeldhouwen uiteraard nog steeds een belangrijke plek inneemt. Maar ook muziek eindelijk de aandacht krijgt, die ik daar als bassist/gitarist altijd al aan had willen geven. Kortom, er zit nu nog veel meer muziek in mijn leven!