Mike Schalk

De Noordzee, grijsbruine onvermoeibare golven met hun witte kuiven.
De geuren, het licht, de beelden, de geluiden. Zo bekend zo vreemd.
Zo fascinerend.

CONTACT: mlecschalk@gmail.com