Kunstkamer Loosduinen

Kunstkamer Loosduinen is een collectief van circa 30 deelnemers uit Loosduinen, die zich samen  creatief en kunstzinnig uiten in verschillende disciplines. Met als doel voor ogen; meer kunst en cultuur in Loosduinen! Elkaar ontmoeten, inspireren, tips/reacties m.b.t. komende exposities en/of  samen een expositie regelen. We beschikken (nog niet) over een eigen ruimte of expositieruimtes. De Kunstkamer Loosduinen zoekt samenwerking met als doel… meer kunst en cultuur in Loosduinen!

(Voorlopig) Bestuur
Voorzitter: Theo Westerduin
Secretaris: Frans Krapels
Penningmeester: Joke BianchiIndeling van werkgroepen vindt zonodig plaats per project. Deelname aan de Kunstkamer Loosduinen en vermelding op de website; contributie 15 euro per jaar.