Kunstkamer Loosduinen

Kunstkamer Loosduinen is een collectief van meer dan 40 deelnemers uit Loosduinen, die zich samen  creatief en kunstzinnig uiten in verschillende disciplines. Met als doel voor ogen; meer kunst en cultuur in Loosduinen! Elkaar ontmoeten, inspireren, tips/reacties m.b.t. komende exposities en/of  samen een expositie regelen. Als organisatie inmiddels een stichting met een (tijdelijke) expositieruimte ART on WINGS aan de Mozartlaan. De Kunstkamer Loosduinen zoekt samenwerking met als doel… meer kunst en cultuur in Loosduinen!

Bestuur Stichting Kunstkamer Loosduinen
Voorzitter: Theo Westerduin
Secretaris: Frans Krapels
Penningmeester: Joke Bianchi

Indeling van werkgroepen vindt zonodig plaats per project. Deelname aan de Kunstkamer Loosduinen en vermelding op de website; bijdrage 25 euro per jaar.