Kunstkamer Loosduinen

De Kunstkamer Loosduinen is een collectief (in oprichting) van kunstenaars in en om Loosduinen, met als doel geregeld elkaar te ontmoeten, te inspireren, tips/reacties m.b.t. komende exposities en/of  samen een expositie te regelen. We beschikken (nog niet) over een eigen ruimte of expositieruimtes, de website is in ontwikkeling. De Kunstkamer Loosduinen zoekt samenwerking met als doel… meer kunst in Loosduinen!

(Voorlopig) Bestuur
Voorzitter: Theo Westerduin
Secretaris: Frans Krapels
Penningmeester: Joke Bianchi
Algemeen bestuurslid: Hans van der Maas, Patty van der Ende

Indeling van werkgroepen vindt zonodig plaats per project.

Deelname aan de Kunstkamer Loosduinen en vermelding op de website; contributie 15 euro per jaar.

Bijeenkomst in de Popradar Loosduinen